sterrenrating-2

Kennisbank

Doelgroep

  • MedApp is enkel bedoeld voor gebruikers ouder dan 18 jaar.

Geen medisch advies

  • MedApp is slechts bedoeld als ondersteunend hulpmiddel en dient derhalve niet als leidraad voor uw medicijngebruik te worden gebruikt. Alertheid is geboden om adequate inname van uw medicijnen te garanderen. Indien u twijfelt over de correcte inname van geneesmiddelen adviseren wij u altijd om contact op te nemen met uw eigen arts of apotheek.

Auteursrecht

  • Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MedApp Nederland B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MedApp Nederland B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is

Aansprakelijkheid

  • Het gebruik van MedApp is op eigen risico
  • Aan de inhoud van MedApp kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van MedApp gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan MedApp Nederland geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade, die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie over medicijnen op deze site.
  • Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over medicijnen, gezondheid of mogelijke behandeling, dient u altijd contact op te nemen met uw eigen apotheker, arts of specialist.
  • MedApp bevat links naar websites of webpagina’s van derden. MedApp Nederland b.v. heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Verzameling van informatie

  • De inhoud van de gebruikte geneesmiddelendatabase is samengesteld door geneesmiddelgebruikers zoals u en wordt regelmatig gevalideerd door farmaceutisch gekwalificeerd personeel.
  • Indien u een onbekende barcode scant, dan vragen wij u om de naam van het betreffende medicijn door te sturen naar onze database. In ons systeem ontvangen wij dan het nummer van de barcode, dus niet de foto die u heeft gemaakt. Ook ontvangen we hierbij geen enkele persoonlijke informatie over u.
  • De door u gescande barcode wordt door zowel een computersysteem als farmaceutisch professionals beoordeeld. Ondanks dat wij alles in het werk stellen om deze gegevens accuraat te houden, adviseren wij ten zeerste om zowel de naamgeving als de sterkte van de geneesmiddelen nauwlettend te controleren.