Kennisbank

Article Category: instructies voor huisartsen

CGM WebHIS Zorgdossier – CGM

Voor het toevoegen van de apotheek in de praktijk: > Ga naar instellingen > Vervolgens naar Beheer > Onderhoud derden > Toevoegen

OmniHis Scipio – OmniHis

Voor de digitale koppeling moet een derdenkaart aangemaakt worden. > Selecteer het menu OmniHisScipio > Derden > Klik op de invoerknop en voer vervolgens de gegevens van de MedApp Apotheek in > NaamCode: Eigen code van maximaal 8 letters of cijfers > Naam: MedApp Apotheek B.V. > Identiteitscode: APO > Postadres: Kastanjelaan 400, 5616 LZ …

OmniHis Scipio – OmniHis Lees verder »

CGM Huisarts (Mira) – CGM

Voor het toevoegen van de MedApp apotheek in CGM: > Ga naar stamgegevens (apotheken) → nieuw > Nieuwe apotheek toevoegen: op basis van AGB MedApp Apotheek B.V. 020 10908 Email adres moet edifact adres zijn: apro0073@promedico-apro.nl Vinkje bij Communicatieserver moet aan staan Vinkje bij deze server moet uit staan Communicatie adres moet leeg blijven > …

CGM Huisarts (Mira) – CGM Lees verder »

Medicom – PharmaPartners

De aanvraag voor de recept koppeling verloopt via de clusterbeheerder van de praktijk. Hierbij moet u een verzoek indienen voor het toevoegen van onze apotheek aan het cluster. Hiervoor is het bijgevoegde document nodig. Dit is al ingevuld met onze apotheekgegevens. [ Hiervoor is het volgende document nodig: Formulier Recept Koppeling Medicom met niet-Pharmacom-apptheek.pdf ]

Promedico ASP – Promedico

De digitale koppeling van Promedico met de MedApp Apotheek kan als volgt worden aangemaakt: > Selecteer het menu ‘onderhoud’ > Vervolgens ‘relatie’ > En dan ‘apotheek en communicatie’ > Vul het (zorg)mailadres van MedApp Apotheek in: apro0073@promedico-apro.nl > Controleer of ‘Enable Apotheek recept aanvraag’ aangevinkt staat in het HIS, om verzoeken vanuit de apotheek in …

Promedico ASP – Promedico Lees verder »

Promedico VDF – Promedico

Digitale koppeling werkt niet. Dit systeem gaat verdwijnen. Ze zijn al bezig met deze praktijken om te zetten naar een nieuw systeem, wat soortgelijk werkt als ASP.

MicroHIS X – DXC Technology

Voor de receptkoppeling van MicroHis en MedApp moet u bellen naar de servicedesk van MicroHis: 071-52 56 747. Zij zullen vervolgens zorgen voor het aanmaken van de digitale koppeling. Geef hiervoor het lifeline-adres en de AGB-code van MedApp Apotheek door. Apotheeknaam: MedApp Apotheek B.V. Lifeline-adres: 500139356@lms.lifeline.nl AGB-code: 02010908

HiX – Chipsoft

Voor de receptkoppeling met HiX kan de MedApp apotheek opgezocht worden via onze AGB-code: 02010908 Mochten wij niet te vinden zijn in het systeem dient er contact opgenomen te worden met Chipsoft: +31 20 4939000. Zij kunnen ons op uw verzoek toevoegen in het systeem voor het opzetten van de digitale koppeling.