Kennisbank

Persoonlijke zorg, ook bij klachten

Bij MedApp besteden we iedere dag veel zorg aan de service voor onze klanten. Gaat er toch iets niet naar wens? Laat dit ons gerust weten. Stuur een e-mail naar apotheek@medapp.nl onder vermelding van ‘klacht’. Beschrijf je klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld je contactgegevens. Zo kunnen wij je makkelijk bereiken.

Apotheker controleert klacht samen met apothekersassistente

Wat gebeurt er na mijn melding?

Onze (hoofd)apotheker neemt binnen zes weken contact met je op om je zorgen te bespreken. We streven er altijd naar om de best passende oplossing voor je te vinden.

  • Komen we er samen niet uit? Je hebt dan de mogelijkheid om je klacht voor te leggen aan een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
  • Reageren wij niet binnen zes weken? Je kunt er dan voor kiezen om je klacht rechtstreeks voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Openbare Apotheken.

Wat doet een klachtenfunctionaris?

Een klachtenfunctionaris is niet partijdig en alle informatie die je met hem of haar deelt is vertrouwelijk. Bespreek je klacht met de klachtenfunctionaris en die bemiddelt met ons om alsnog tot een goede oplossing te komen. Slagen we hier samen niet in, dan kun je je klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Openbare Apotheken.

Contactgegevens klachtenfunctionaris

Let op: kom je niet meteen in contact met een medewerker? Spreek dan je naam en telefoonnummer in.

Vergadering van de Geschillencommissie Openbare Apotheken

Wat doet de Geschillencommissie Openbare Apotheken?

De Geschillencommissie Openbare Apotheken is onderdeel van de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze commissie beoordeelt klachten onpartijdig en doet daarna bindende uitspraken. Er zijn dan twee uitkomsten mogelijk:

  • De commissie vindt jouw klacht terecht. Je klacht wordt dan gegrond verklaard en herhaling moet worden voorkomen. De commissie besluit eventueel ook of je recht hebt op een schadevergoeding.
  • De commissie vindt jouw klacht onterecht. Je klacht wordt dan ongegrond verklaard en er zijn geen (verdere) gevolgen voor MedApp.