sterrenrating

Kennisbank

PRIVACYBELEID MEDAPP – VERSIE 18 MEI 2018

Laatste versie: 18 mei 2018

Wij vinden dat uw data ook echt van ú moet zijn. Het waarborgen van uw privacy is daarom een speerpunt en heeft continu onze aandacht in de ontwikkeling van MedApp. In dit privacybeleid wordt u uitgelegd welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast wordt beschreven hoe wij deze gegevens precies verwerken en waarom we dat doen.

Het privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten die plaatsvinden op de website en in de app van MedApp Nederland B.V. (hierna ‘MedApp’). Wij raden u aan het beleid zorgvuldig door te lezen, zodat u een duidelijk beeld heeft van de manier waarop wij gegevens verwerken. Wanneer u gebruik maakt van de website en/of de app, gaat u akkoord met het huidige privacybeleid.

 1. Welke gegevens van u worden verzameld?

De volgende gegevens worden standaard verwerkt:

 • Gegevens die de gebruiker zelf heeft ingevoerd, waaronder zijn of haar medische gegevens
  De gegevens die u invoert in MedApp worden opgeslagen. Als wij deze gegevens niet opslaan, kunt u bijvoorbeeld geen dagboek bijhouden of wekkers instellen. De opgeslagen gegevens worden voor geen enkel ander doeleind gebruikt.
 • Analytische gebruikersgegevens
  Ook een aantal van uw analytische gebruikersgegevens worden door MedApp verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van die gegevens:
 1. Analytisch identificatienummer
  MedApp slaat uw analytisch identificatienummer op, maar koppelt deze los van uw gebruikersnaam voor standaardgegevens. Dit betekent dat onderstaande analytische kenmerken niet gekoppeld kunnen worden aan de medische gegevens die u in MedApp invult.
 2. Installatiebron
  MedApp slaat op via welke bron u de app heeft gedownload, zodat later bijvoorbeeld het nut van advertenties kan worden bepaald.
 3. Apparaat kenmerken.
  MedApp verwerkt de kenmerken van uw apparaat, zodat kan worden vastgesteld welke versie van Android of iOS ondersteund moet worden.
 4. Tijdstippen van toegang
  MedApp houdt bij wanneer u de app opent, zodat wij later kunnen berekenen hoeveel gebruikers MedApp heeft.
 5. Bekeken pagina’s
  MedApp slaat op welke pagina’s u heeft bekeken, zodat we kunnen vaststellen op welke punten u vastloopt. Daarnaast kunnen wij met bekeken pagina’s bepalen welke invloed bijvoorbeeld de welkomstschermen hebben.
 6. Versie van MedApp
  Wij houden bij welke versie van MedApp u gebruikt, zodat we kunnen vaststellen of eventuele veranderingen in de app invloed hebben op het gebruik.

De volgende gegevens worden verwerkt wanneer gebruik gemaakt wordt van de bijhorende functionaliteit:

 • Gebruikersaccount
  Als u een account bij MedApp heeft aangemaakt, slaan wij uw e-mailadres en telefoonnummer op.
 • Bestellen via MedApp
  Indien u een bestelling via MedApp plaatst, houden wij uw bestelgegevens bij. Deze gegevens worden gebruikt ter ondersteuning en afhandeling van de bestelling.
 • Deelname onderzoeksmodule
  Als u deelneemt aan de onderzoeksmodule, voert MedApp een innamegedragsanalyse uit. Dit betekent dat medicijn namen, geplande innametijdstippen, werkelijke innametijdstippen, uw geslacht, leeftijd en demografische data worden verwerkt.
 • Deelname Epilepsiemodule
  Indien u gebruik maakt van de Epilepsiemodule, worden uw locatiegegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de werking van ‘volg-mij’-functionaliteit. En worden binnen 24 uur verwijderd.
 1. Waarom worden deze gegevens verzameld?

Uw analytische gebruiksgegevens worden verzameld voor onze statistieken en voor beveiliging-, ontwikkelings- een onderhoudsdoeleinden. Inzage in deze gegevens stelt ons in staat de website en de app gebruiksvriendelijker te maken en meer in te spelen op uw behoeftes.

De gegevens die MedApp verzamelt bij deelname aan de onderzoeksmodule worden gebruikt voor onderzoek. De verzamelde gegevens stellen ons namelijk in staat nieuwe functionaliteiten binnen de app te testen en te analyseren. Daarnaast zijn uw gegevens nodig om de navigatie en weergave van het medisch dossier te verbeteren.

Ook binnen het CMyLife-onderzoek worden een aantal gegevens van u verzameld. Deze zijn nodig voor het onderzoek dat MedApp uitvoert met het RadboudUMC. Dit onderzoek beoogt het medicatiegebruik van CML-patiënten beter in kaart te brengen.

 1. Worden gegevens gedeeld met derden?

MedApp deelt geen gegevens met derden, tenzij er sprake is van één van de volgende omstandigheden:

 • U toestemming geeft voor het delen van uw gegevens. Indien het delen gevoelige gegevens betreft, zoals uw gezondheidsgegevens, hebben wij uitdrukkelijke toestemming nodig.
 • U een bestelling plaatst via MedApp. Voor de uitvoering van deze bestelling is het noodzakelijk dat MedApp de bestelling deelt met uw apotheek.
 • U deelneemt aan de Bètatests. Uw gegevens worden gedeeld nadat u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Bètatesten worden uitgevoerd via het Apple TestFlight-systeem en het Android-Beta Channel.
 • U deelneemt aan het CMyLife-onderzoek. Als u daarvoor toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens delen met het RadboudUMC.
 • U gebruik maakt van de Jouw Omgeving-functionaliteit in de Jouw Omgeving-module. Deze functionaliteit werkt alleen als u ons toestemming geeft uw medicatiegegevens te delen met Jouw Omgeving.
 • U uw telefoonnummer moet verifiëren. Wij maken gebruik van de diensten van CM.com om u sms-berichten te kunnen versturen. Er worden daarom telefoonnummers met CM.com gedeeld.
 • Wij op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gegevens moeten delen met overheidsinstanties. Dit kan in het geval van een wettelijke procedure of een uitvoerbaar verzoek van een overheidsinstantie. Daarnaast kunnen wij gegevens bewaren en delen wanneer we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om fraude of andere activiteiten te detecteren.

Het staat ons vrij om niet-identificeerbare gegevens met onze partners te delen. Hierbij kan gedacht worden aan populatie statistieken, bijvoorbeeld dat de gemiddelde gebruiker 4 innamemomenten heeft. Wanneer gegevens door derden worden verwerkt, is het privacybeleid van die derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derde partijen.

Het hierboven weergegeven slot-icoontje geeft aan dat gegevens van gebruikers gedeeld kunnen worden. Door op het slot-icoontje te klikken, kunt u meer achtergrondinformatie vinden over het delen van dergelijke gegevens.

 1. MedApp advertentiediensten

Wij laten geen advertenties zien in onze producten. Wel adverteren wij op platformen zoals Google en Facebook, zodat meer mensen bekend raken met de app. Om deze platformen optimaal te gebruiken, heeft MedApp software (SDK’s) geïntegreerd. Door gebruik te maken van de advertentieplatformen in combinatie met de geïntegreerde SDK’s kunnen wij doelgroepen samenstellen en advertentieprestaties bijhouden.

 1. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij treffen noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Gegevens in MedApp en uw verwerkte gegevens worden beveiligd door middel van versleuteling. MedApp maakt expliciet een fysieke scheiding tussen medische data (die gepseudonimiseerd wordt opgeslagen) en herleidbare persoonsgegevens. Daarnaast is de toegang tot gegevens beperkt: gegevens binnen het CMyLife-onderzoek en de Onderzoeksmodule kunnen alleen door een klein aantal professionals en wetenschappers worden ingezien. Tot slot hanteren wij verschillende bewaartermijnen voor de opgeslagen gegevens. Deze bewaartermijn wordt bepaald aan de hand van de aard van de gegevens.

 1. Welke rechten heeft u als gebruiker?

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen en daar inzage in te krijgen. Indien uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u dit bij ons aangeven zodat wij uw gegevens kunnen aanpassen. U kunt ons ook vragen om uw gegevens te verwijderen. Tot slot staat het u vrij om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over onze gegevensverwerking. U neemt contact met ons op via helpdesk@medapp.nu of +31 (0)40 782 0817.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens die u zelf in MedApp heeft ingevoerd, worden bewaard zolang u een account heeft. Analytische gegevens worden 18 maanden bewaard. Indien u deelneemt aan een Onderzoeksmodule-experiment, worden deze gegevens tot 6 maanden na het einde van het experiment bewaard. Locatiegegevens van de ‘volg-mij’-functionaliteit zijn tot 24 uur beschikbaar en bestelgegevens worden 4 weken bewaard.

 1. Wijzigingen

MedApp heeft het recht dit privacybeleid aan te passen. Op het moment dat het beleid wordt gewijzigd, zal dat hier bekend worden gemaakt. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de website en/of app, zal de gewijzigde versie op dit gebruik van toepassing zijn.

MedApp gebruiken als case voor een onderzoek of andere doeleinden? Daar staan wij voor open en helpen u graag verder. Contacteer info@medapp.nu voor meer informatie.