sterrenrating-2

Kennisbank

Laatste versie: 2 oktober 2020

Wij vinden dat uw data ook echt van ú moet zijn. Het waarborgen van uw privacy is daarom een speerpunt en heeft continu onze aandacht in de ontwikkeling van MedApp. In dit privacybeleid leggen we u uit welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast beschrijven wij hoe we deze gegevens precies verwerken en waarom we dat doen.

Het privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten die plaatsvinden op de website, in de software die wij gebruiken en in de app van MedApp Nederland B.V.(hierna ‘MedApp’). Wij raden u aan het beleid zorgvuldig door te lezen, zodat u een duidelijk beeld heeft van de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Wanneer u gebruik maakt van de website en/of de app, gaat u akkoord met het huidige privacybeleid.

 1. Welke gegevens van u worden verzameld?

De volgende gegevens worden standaard verwerkt:

 • Gegevens die de gebruiker zelf heeft ingevoerd, waaronder zijn of haar medische gegevens
  De gegevens die u invoert in MedApp worden op een veilige manier opgeslagen. Deze gegevens worden gebruikt om MedApp en onze diensten te personaliseren en u zodoende te helpen met uw medicijngebruik.
 • Analytische gebruikersgegevens
  Ook een aantal van uw analytische gebruikersgegevens worden door MedApp verwerkt. Hieronder vindt u een overzicht van die gegevens:
 1. Analytisch identificatienummer
  Dit wordt gebruikt om u uniek te identificeren zonder dat onze analyst uw naam of andere NAW gegevens te zien krijgt.
 2. Installatiebron
  MedApp slaat op via welke bron u de app downloadt of onze website bezoekt, zodat we op een later moment bijvoorbeeld het nut van advertenties kunnen bepalen.
 3. Apparaat kenmerken.
  MedApp verwerkt de kenmerken van uw apparaat, zodat we kunnen vaststellen welke versie van Android of iOS we moeten ondersteunen.
 4. Bekeken pagina’s
  MedApp slaat op welke pagina’s in de app u bekijkt en wanneer, zodat we kunnen vaststellen op welke punten u vastloopt. Daarnaast kunnen wij met bekeken pagina’s bepalen welke invloed bijvoorbeeld de welkomstschermen hebben.
 5. Versie van MedApp
  Wij houden bij welke versie van MedApp u gebruikt, zodat we kunnen vaststellen of eventuele veranderingen in de app invloed hebben op het gebruik.

De volgende gegevens verwerken we uitsluitend als u de bijbehorende functionaliteit gebruikt:

 • Deelname Epilepsiemodule
  Indien u gebruik maakt van de Epilepsiemodule, worden uw locatiegegevens bijgehouden. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de werking van ‘volg-mij’-functionaliteit. En worden binnen 24 uur verwijderd.
 • Apotheek gerelateerde gegevens
  Als u gebruik maakt of gebruik wilt maken van onze apotheek, zijn wij verplicht de volgende gegevens van u te verifiëren en bewaren: BSN, geboortedatum, uw voorschrijvers, recepten, medicijnen, allergieën en aandoeningen.
 1. Waarom worden deze gegevens verzameld?

Account
Om optimaal gebruik te maken van MedApp kunt u een account aanmaken. Hiervoor heeft u een e-mailadres, wachtwoord en telefoonnummer nodig. Zonder deze gegevens kunt u niet opnieuw inloggen om bijvoorbeeld op een ander apparaat weer bij uw gegevens te kunnen.

Gebruik van de app en website
Als u gebruik maakt van MedApp op uw telefoon of de website, gebruiken we analytische gebruiksgegevens om onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren.

Bestellingen bij gekozen apotheek
Als u een bestelling wilt doen bij uw eigen apotheek, gebruiken we de ingevulde bestel gegevens en zetten deze door naar de door u gekozen apotheek, zodat deze uw bestelling kan verwerken. U krijgt een overzicht van deze gegevens wanneer u deze verstuurt. Zonder deze gegevensuitwisseling kunnen we deze service niet leveren.

Contact met helpdesk
Als u contact opneemt met ons helpdesk team, slaan we uw contactgegevens en uw vraag of klacht op. De informatie die we hiermee verzamelen, gebruiken we om uw vraag of klacht te beantwoorden en voor algemene, geanonimiseerde statistieken. Daarnaast kan het helpdesk team kijken naar uw gebruiksinformatie van de app met als doel uw vraag of klacht te beantwoorden en verhelpen.

Product recall, tips en ander medisch nieuws
Als er een melding gemaakt wordt van terugroepacties voor medicijnen, gebruiken we uw medicijndata om u op de hoogte te brengen van dit nieuws indien dit voor u relevant is. Ook als wij u tips sturen of ander medisch nieuws sturen, maken we gebruik van uw medicijndata en gegevens over uw aandoeningen.

Nieuwsbrieven, e-mails en andere berichten
Bij het aanmaken van uw account kunt u zich inschrijven voor berichtgeving van MedApp. Als u dit doet, zullen we verschillende kanalen zoals ‘in app’, SMS of mail gebruiken om met u te communiceren. MedApp zal met u communiceren over het gebruik van de app en andere diensten die MedApp aanbiedt.

Gebruikersonderzoek
MedApp doet doorlopend onderzoek naar hoe haar producten en diensten gebruikt worden en hoe we deze nog verder kunnen verbeteren. Ook kunt u benaderd worden over andere diensten die MedApp aanbiedt. U kunt hiervoor via mail, SMS, berichtgeving of telefonisch benaderd worden.

Onderzoeksdoeleinden
MedApp doet regelmatig onderzoek met experimentele functies, zoals inname notificaties op basis van uw gedrag. Daarnaast doet MedApp onderzoek in samenwerking met partners. U kunt benaderd worden om hieraan mee te doen. De gegevens die we hierbij gebruiken en hoe ze gebruikt worden zijn afhankelijk van het onderzoek en worden apart bekend gemaakt.

De apotheek
Als onderdeel van MedApp kunt u zich inschrijven voor de MedApp apotheek. Als u hiervan gebruik maakt, worden uw naam, adres en medicijngegevens gebruikt om uw bestellingen te kunnen leveren. Het gaat hierbij om de gegevens die u invult in het inschrijfformulier en opgeeft tijdens een intake-gesprek in combinatie met de medicijnen die u instelt in MedApp. Zonder deze gegevens kunnen we deze service niet leveren.

Productverbetering
Uw analytische gebruiksgegevens verzamelen we voor onze statistieken en voor beveiliging-, ontwikkelings- en onderhoudsdoeleinden. Inzage in deze gegevens stelt ons in staat de website en de app gebruiksvriendelijker en veiliger te maken. Daarnaast kunnen we meer en beter inspelen op uw behoeftes.

Telefonisch contact
Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt kan het gesprek opgenomen worden voor training en kwaliteitsdoeleinden. Wanneer dit zo is zal dit altijd aan het begin van het gesprek vermeld worden. Gesprekken kunnen teruggeluisterd worden om onze dienstverlening te verbeteren of gemaakte afspraken te controleren.

 1. Geaggregeerde statistieken

MedApp verzamelt, gebruikt, maakt en deelt geaggregeerde statistieken en demografische gegevens voor intern onderzoek en eventuele publicatie. Deze statistieken kunnen afgeleid zijn van uw persoonlijke data, maar uit de statistieken is niet meer te herleiden om wie het gaat. Hierbij kunt u denken aan populatie statistieken, bijvoorbeeld dat de gemiddelde gebruiker 4 innamemomenten heeft. Hierbij gaat het alleen om data die niet tot individuen herleidbaar zijn.

 1. Worden gegevens gedeeld met derden?

MedApp deelt geen gegevens met derden, tenzij er sprake is van één van de volgende omstandigheden:

 • MedApp maakt gebruik van geselecteerde leveranciers om haar diensten aan te kunnen bieden. Hierbij kan gedacht worden aan hosting partijen voor onze website, mail aanbieders of ons CRM. Hiermee worden strenge afspraken gemaakt over hoe uw gegevens beschermd worden.
 • U toestemming geeft voor het delen van uw gegevens. Indien het delen gevoelige gegevens betreft, zoals uw medische gegevens, hebben wij uitdrukkelijke toestemming nodig.
 • U een bestelling plaatst via MedApp bij een apotheek die geen onderdeel is van de MedApp apotheek. Voor de uitvoering van deze bestelling is het noodzakelijk dat MedApp de bestelling deelt met de geselecteerde apotheek.
 • U klant bent bij de MedApp apotheek. In dat geval worden uw de gegevens die u invult in het inschrijfformulier gedeeld met de partner apotheek van MedApp. Dit is nodig zodat de apotheek u de benodigde medische zorg kan leveren.
 • U deelneemt aan de bètatests. Uw gegevens worden gedeeld nadat u daar expliciet toestemming voor geeft. Bètatesten worden uitgevoerd via het Apple TestFlight-systeem en het Android-Beta Channel.
 • U deelneemt aan het CMyLife-onderzoek. Als u daarvoor toestemming geeft, kunnen wij uw gegevens delen met het Radboud umc.
 • U gebruik maakt van de Jouw Omgeving-functionaliteit in de Jouw Omgeving-module. Deze functionaliteit werkt alleen als u ons toestemming geeft uw medicijngegevens te delen met Jouw Omgeving.
 • Wij op grond van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving gegevens moeten delen met overheidsinstanties. Dit kan in het geval van een wettelijke procedure of een uitvoerbaar verzoek van een overheidsinstantie. Daarnaast kunnen wij gegevens bewaren en delen wanneer we ervan overtuigd zijn dat dit noodzakelijk is om fraude of andere activiteiten te detecteren.

Het hierboven weergegeven slot-icoontje in onze app geeft aan dat gegevens van gebruikers gedeeld kunnen worden. Door op het slot-icoontje te klikken, kunt u meer achtergrondinformatie vinden over het delen van dergelijke gegevens.

 1. MedApp advertentiediensten

Wij laten geen advertenties zien in onze producten. Wel adverteren wij op platformen zoals Google en Facebook, zodat meer mensen bekend raken met MedApp. Om deze platformen optimaal te gebruiken, heeft MedApp software (SDK’s) geïntegreerd. Door gebruik te maken van de advertentieplatformen in combinatie met de geïntegreerde SDK’s kunnen wij doelgroepen samenstellen, advertentieprestaties bijhouden en advertenties naar onze bestaande gebruikers onderdrukken.

 1. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij treffen noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. MedApp heeft de gedragsnorm NEN 7510 geïmplementeerd (norm informatiebeveiliging binnen de zorgsector). Hiermee voldoet MedApp aan de hoogst mogelijke standaarden voor informatieveiligheid. Hiermee garanderen we dat al onze processen erop ingesteld zijn om de veiligheid van uw gegevens te borgen.

MedApp kiest ook haar leveranciers op basis van deze informatiebeveiligingsnormen.

 1. Welke rechten heeft u als gebruiker?

Als gebruiker van MedApp kunt u zich beroepen op de volgende rechten:

 • Het recht op inzage: als gebruiker van MedApp heeft u het recht om inzicht te krijgen in uw eigen gegevens. Stuur uw gespecificeerde verzoek in een e-mail naar helpdesk@medapp.nu.
 • Het recht om vergeten te worden: u kunt MedApp verzoeken om uw gegevens te verwijderen door in te loggen op account.medapp.nu en daar uw account te verwijderen.
 • Het recht op aanpassing en aanvulling: als MedApp verkeerde informatie over u heeft, kunt u deze aanpassen of aanvullen door dit in de app te zetten.
 • Het recht om data mee te nemen: dit betekent dat u uw gegevens over kunt laten zetten naar een andere partij. Hiervoor onderhoudt MedApp koppelingen met derde partijen. Maar u kunt ook vragen of wij een bestand met uw gegevens naar u of een derde partij sturen.
 • Het recht op beperking van gegevensverwerking: dit houdt in dat u uw toestemming voor de verwerking of delen daarvan kunt intrekken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op menselijk blik bij besluiten: als er een geautomatiseerde beslissing wordt genomen waar u het niet mee eens bent, kunt u vragen om een menselijke blik.

Tot slot staat het u vrij om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over onze gegevensverwerking. U neemt contact met ons op via helpdesk@medapp.nu of +31 (0)40 782 0817.

 1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Gegevens die u zelf in MedApp heeft ingevoerd, worden bewaard zolang u een account heeft. Gegevens die nodig zijn voor de MedApp apotheek, moeten wettelijk 20 jaar bewaard worden. Financiële gegevens moeten bij wet 7 jaar bewaard worden. Analytische gegevens worden 18 maanden bewaard. Als u deelneemt aan een onderzoeksmodule-experiment, worden deze gegevens tot 6 maanden na het einde van het experiment bewaard. Locatiegegevens van de ‘volg-mij’-functionaliteit zijn tot 24 uur beschikbaar en bestelgegevens worden 4 weken bewaard.

 1. Wijzigingen

MedApp heeft het recht dit privacybeleid aan te passen. Op het moment dat wij het beleid wijzigen, zullen we dat hier (medapp.nu/privacy) bekendmaken. Wanneer er substantiële wijzigingen plaatsvinden brengen wij hiervan op de hoogte en vragen wie om het nieuwe beleid door te nemen en hiermee akkoord te gaan. Als u na wijziging gebruik blijft maken van de website en/of app, zal de gewijzigde versie vanaf dat moment van toepassing zijn.

Oude versies privacy policy:

Privacy Policy MedApp, versie 5 december 2019
Privacy Policy MedApp, versie 18 mei 2018
Privacy Policy MedApp, versie 16 augustus 2017
Privacy Policy MedApp, versie 9 december 2016

MedApp gebruiken als case voor een onderzoek of andere doeleinden? Daar staan wij voor open en helpen u graag verder. Contacteer info@medapp.nu voor meer informatie.