sterrenrating-2

Kennisbank

Betrokkenheid de sleutel tot succes bij patiëntportalen?

Pit Janssen | CEO & Apotheker

Betrokkenheid de sleutel tot succes bij patiëntportalen?

Zelfregie is een belangrijk thema bij het vernieuwen van de zorg. Het aantal patiëntportalen in Nederland stijgt daarom snel. Inmiddels biedt een derde van alle ziekenhuizen in Nederland een portaal aan. Zorgconsumenten hebben met deze portalen bijvoorbeeld inzicht in hun medische gegevens en labresultaten. Uit onderzoek van Nictiz blijkt echter dat gemiddeld slechts één op de acht zorgconsumenten gebruik maakt van een online patiëntportaal.

Cijfers

Volgens het onderzoek heeft enkel de helft van de ziekenhuizen inzicht in het aantal zorgconsumenten dat gebruik maakt van hun patiëntportaal. Het aantal zorgconsumenten dat de afgelopen maand gebruik heeft gemaakt van een portaal ligt tussen de vijf en twintig procent.

Zorgconsumenten tussen de zestig en negenenzeventig jaar zijn het meest actief op het patiëntportaal. Zorgconsumenten jonger dan negentien of ouder dan tachtig zijn het minst actief.

MedApp

Naar aanleiding van dit onderzoek van Nictiz, heeft MedApp haar gebruikers ook een aantal vragen met betrekking tot patiëntportalen gesteld. Hieruit bleek dat veertig procent van de ondervraagden gebruik maakt van een patiëntportaal.

Dit betekent dat twee op de vijf gebruikers van MedApp patiëntportalen gebruikt, dus drie keer zoveel dan de ondervraagden uit het onderzoek van Nictiz.

Vooruitstrevend

Mogelijk zijn gebruikers van MedApp vooruitstrevender dan de gemiddelde zorgconsument, aangezien zij met technologie hun medicatie bijhouden. Een vooruitstrevende zorgconsument zal ook eerder gebruik maken van een innovatief patiëntportaal dan een conservatieve zorgconsument.

Vooruitstrevendheid zou dus kunnen verklaren waarom het percentage ondervraagden dat gebruik maakt van patiëntportalen hoger ligt bij MedApp dan bij Nictiz.

Betrokkenheid

Gebruikers van MedApp zijn daarnaast betrokken bij hun medicijngebruik, bijvoorbeeld door hun persoonlijke innameschema. Consumenten die betrokken zijn bij hun medicijngebruik en zorg in het algemeen, schakelen mogelijk ook eerder patiëntportalen in dan niet-betrokken zorgconsumenten.

Als betrokkenheid van zorgconsumenten kan worden gekoppeld aan het gebruik van patiëntportalen, kunnen ziekenhuizen daarop inspelen. Dit betekent wel dat ziekenhuizen er nu niet goed in slagen om consumenten betrokken te maken bij hun zorg.

Eén aanbieder

Via patiëntportalen worden alle zaken rondom de zorg aan de consument aangeboden. Dit betekent dat de zorgconsument informatie over zijn of haar persoonsgegevens, behandelplan, medicatie, resultaten, doorverwijzingen, afspraken, enzovoorts op één plek binnenkrijgt.

Dit zijn te veel zaken voor een zorgconsument om echt betrokken te kunnen raken. Daarnaast wordt alle informatie vanuit één zorgsysteem aangeboden, vaak het ziekenhuis. Dit betekent dat bijvoorbeeld afspraken bij de huisarts niet in het portaal staan weergeven.

Toekomst

MedApp richt zich voornamelijk op de medicatie van gebruikers, maar wel medicijnen die gebruikers vanuit verschillende instanties krijgen voorgeschreven. Zowel medicatie vanuit de apotheek, het ziekenhuis als de huisarts kan worden ingevoerd. Dit lijkt wel tot betrokkenheid te leiden.

Ziekenhuizen kunnen daarom proberen de informatiestroom in te perken en te schakelen met andere patiëntportalen. Dat zou ervoor kunnen zorgen dat consumenten meer betrokken raken en dus uiteindelijk meer de regie over hun eigen zorg nemen.

6 november 2017

Deel dit verhaal
MedApp apotheek

Ontdek onze

apotheek

Wil je je medicijnen gratis en discreet thuisbezorgd krijgen?

Gerelateerde berichten

Een klantondersteuningsmedewerker van MedApp aan het werk.
Maak kennis met ons klantondersteuningsteam!

MedApp heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt. Met deze groei neemt ook het aantal pakketten toe dat ons pand verlaat. Op dit moment versturen we zo’n 1200 pakketten per week, waarvan ongeveer 125 met een spoedkoerier voor dringende

In dit artikel
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
Hulp nodig?

Ons serviceteam is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 19:00.