sterrenrating

Kennisbank

Blended care: dé oplossing voor chronisch zieken

Pit Janssen | CEO & Apotheker

Blended care: dé oplossing voor chronisch zieken

E-health vormt de perfecte aanvulling op zorg voor chronisch zieken. Dat stelt Esther Talboom-Kamp, die aan het Leidsch Universitair Medisch Centrum promoveerde op dit onderwerp. E-health is volgens haar vooral nuttig om zorgconsumenten de regie te laten behouden en ze te informeren over hun gezondheid. Blended care, een mix van traditionele zorg en e-health, lijkt daarom een goede oplossing voor chronisch zieken.

Chronisch zieken in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verwacht dat het aantal chronisch zieken in 2030 zal stijgen naar zeven miljoen. Deze stijging wordt ten eerste veroorzaakt door vergrijzing, oudere mensen krijgen immers vaker te maken met kwalen. Daarnaast wordt deze toename veroorzaakt doordat mensen eerder naar de dokter gaan: diabetici leven hierdoor bijvoorbeeld langer.

Om deze toename van chronisch zieken het hoofd te kunnen bieden, is het volgens Talboom-Kamp nodig om bestaande zorg met e-health aan te vullen. De behandeling bestaat dan uit face-to-face contact gecombineerd met online communicatie. Zorgconsumenten krijgen zo meer regie over hun gezondheid en zijn daarom sneller geneigd hun gedrag te veranderen.

“Het is mijn overtuiging dat e-health volop mogelijkheden biedt om de zorg en de diagnostiek beter en makkelijker toegankelijk te maken.”Talboom-Kamp

Het aanbieden van e-health

Uit het onderzoek van Talboom-Kamp bleek dat zorgconsumenten het meest gebruik maken van e-health wanneer het wordt voorgeschreven als een soort medicijn en ze er begeleiding bij krijgen. Ook het intensief trainen van de huisarts in het begeleiden van zorgconsumenten leidde tot meer gebruik.

Het is dus van belang dat e-health meer integreert met het Nederlandse zorgsysteem. MedApp is goed op weg: gebruikers kunnen medicatie bestellen bij de apotheek, inname- en medicijninformatie bewaren en alles omtrent hun medicatie via de app regelen. Het lijkt er dus op dat integratie van e-health met het Nederlandse zorgsysteem steeds makkelijker gaat.

Zelfmanagement

Talboom-Kamp vergeleek ook de reguliere zorg met zelfmanagement. Zorgconsumenten in de zelfmanagementgroep prikten zelf hun bloedwaarden en pasten hun medicijngebruik aan met behulp van een e-health app. Het bleek dat zelfmanagement voor die gemotiveerde groep (mensen konden zelf kiezen of ze eHealth wilden) net zo goed werkte als de reguliere zorg.

Hieruit blijkt wederom het belang van zelfmanagement in de zorg. Eerder stelde het NIVEL echter dat er aanpassingen nodig zijn binnen het Nederlandse zorgsysteem om daadwerkelijk zelfmanagement te realiseren. Volgens hen is zelfmanagement pas echt mogelijk na een cultuurverandering bij professionals in de zorg. Talboom-Kamp zet met haar onderzoek in ieder geval een stap in de goede richting!

11 december 2017

Deel dit verhaal
MedApp apotheek

Ontdek onze

apotheek

Wil je je medicijnen gratis en discreet thuisbezorgd krijgen?

Gerelateerde berichten

Medewerker van MedApp maakt een medicijnlevering klaar
Herhaalverzoeken voortaan indienen via onze app

We brengen je in dit artikel graag op de hoogte van een belangrijke wijziging om de veiligheid en privacy van je gezondheidsgegevens nog beter te waarborgen. Vanaf nu accepteren we geen herhaalverzoeken meer via de mail. Deze verandering is wettelijk

MedApp apotheek

De slimme
apotheek

In dit bericht
Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
Hulp nodig?

Ons serviceteam is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 19:00.